Llicència Federativa

Com tramitar la llicència federativa amb la UEM?

La UEM, com a entitat associada a la FEEC , us gestionarà l’obtenció de la llicència.

Habilitació de la llicència FEDME.

L’habilitació de la llicència és la seva validació per part de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Tots els socis d’entitats excursionistes membres de la FEEC, residents a Catalunya o Espanya, sempre que el titular hagi liquidat la quota anual, estarà cobert dels accidents esdevinguts de la pràctica esportiva, dins de l’àmbit geogràfic que s’especifica en la modalitat de la llicència federativa. La vigència de l’assegurança és des de l’1 de gener (o des del moment que es tramita a la FEEC) fins el 31 de desembre. Podeu gaudir de descomptes en els refugis de la FEEC i en altres concertats  amb les Comunitats Autònomes d’Euskadi, Navarra i Aragó, així com en molts comerços. (Veure les prestacions en la pàgina www.feec.cat de la FEEC  “Característiques generals de l’assegurança” i els descomptes en “Avantatges federats”)