Contacte

Unió Excursionista Matadepera

CIF: G-59559039

C/Pere Aldavert,4 (Casal de Cultura)

08230-MATADEPERA

Telf. 608 096 668

E-mail: uem@uem.cat

Contacta amb nosaltres

Renovació Soci UEM NO DOMICILIAT ONLINE

INFO NOUS SOCIS 2017-2019

Els NO SOCIS s`hauran d`inscriure, previament, a la nostra entitat, pagant per adavantat la quota de soci de la temporada 2017/2018 (la temporada comença l’ 1 d’octubre de 2018 i finalitza el 30 de setembre de 2019)  que és de 24 €/any  més 30 € de matrícula (la matrícula solament es paga el primer any).

Els menors de 14 a 16 anys (SUB-17), la quota anual és 12 € i 15 € de matrícula i el menors fins a 13 anys (SUB-14), 9 € de quota anual i 15 de matrícula, respectivament, aportant-nos les mateixes dades que els socis que la fan per primera vegada. Si els menors fan els anys que marca el límit de categoría l’any 2018, han de tramitar la categoría superior. Ingresseu tot, si us plau, a l’IBAN  ES30-2100-0423-9002-0007-6844  Ens heu d’aportar les següents dades:

 -nom i dos cognoms-número del DNI

-adreça

-telèfon de contacte

-data de naixement (i en el cas de que siguin menors de 16 anys, el número del dni o de la targeta CatSalut).

* los 30 € de la matrícula no es poden pagar amb targeta, s’ha de fer a través d’una transferència directament al nostre IBAN” .

IBAN obligatori (compte corrent bancari per a poder domiciliar els rebuts de la quota de soci de la UEM per la temporada vinent 2018-2019)

Les llicències per l’any 2018 (que podeu veure a la pestanya Llicència Federativa), es paguen a l’avançada i, a diferència del rebut de la quota de soci, no es domicilïen.

Recordem als nous socis que la llicència federativa és OBLIGATÒRIA per participar a totes les activitats de senderisme i muntanya que organitza la UEM.

La UEM s’ha acollit a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)