Contacte

Unió Excursionista Matadepera

CIF: G-59559039

C/Pere Aldavert,4 (Casal de Cultura)

08230-MATADEPERA

Telf. 608 096 668

E-mail: uem@uem.cat

Contacta amb nosaltres

Renovació Soci UEM NO DOMICILIAT ONLINE

INFO NOUS SOCIS 2020-2021

Els NOUS SOCIS s`hauran d`inscriure a la nostra entitat, pagant per adavantat la quota de soci de la temporada 2019/2020 (la temporada comença l’ 1 d’octubre de 2020 i finalitza el 30 de setembre de 2021)  més la matrícula, que es paga una sola vegada. Els preus de la quota de soci i la matrícula segons l’edat  són els següents

MAJORS de 18 anys:  25 € i 30 € de matrícula.

-SUB-18 (fins 17 anys):  13 € i 15 € de matrícula.

SUB-17 (de14 a 16 anys):  10 € i 15 € de matrícula.

-SUB-14 (fins els 13 anys) :  10 € i 15 de matrícula.

Si els menors (tots fins els 17 anys) fan els anys que marca el límit de categoría l’any 2021, han de tramitar la categoría superior.

Ingresseu tot, si us plau, al nostre IBAN :

ES30-2100-0423-9002-0007-6844

DADES QUE ENS HEU D’APORTAR

-Nom, dos cognoms i nº DNI (els menors que no tinguin DNI el nº de Catsalud)

-Adreça

-Data de naixement

-telèfon i e-mail

-IBAN del vostre compte per a poder domiciliar els rebuts de la quota de soci de la temporada vinent 2021-2022.

La UEM s’ha acollit al RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

Recordem als nous socis que la llicència federativa és OBLIGATÒRIA per participar a totes les activitats de senderisme i muntanya que organitza la UEM.