Contacte

Unió Excursionista Matadepera

CIF: G-59559039

C/Pere Aldavert,4 (Casal de Cultura)

08230-MATADEPERA

Telf. 608 096 668

E-mail: uem@uem.cat

Contacta amb nosaltres

Renovació Soci UEM NO DOMICILIAT ONLINE

INFO NOUS SOCIS 2017-2018

 Els NOU SOCIS s`hauran d`inscriure, previament, a la nostra entitat, pagant per adavantat la quota de soci de la temporada 2017/2018 (la temporada comença l’ 1 d’octubre de 2017 fins el 30 de setembre de 2018) a l’IBAN

ES30- 2100-0423-9002-0007-6844

que és de 24 € més 30 € de matrícula (la matrícula solament es paga el primer any) i el menors de 16 anys 12 € de quota de soci i 15 € de matrícula, respectivament, aportant-nos les següents  dades :

 -nom i dos cognoms-número del DNI

-adreça

-telèfon de contacte

-data de naixement (i en el cas de que siguin menors de 16 anys, el número del dni o de la targeta CatSalut).

* los 30 € de la matrícula no es poden pagar amb targeta, s’ha de fer a través d’una transferència directament al nostre IBAN” .

IBAN obligatori (compte corrent bancari per a poder domiciliar els rebuts de la quota de soci de la UEM per la temporada vinent 2017-2018)

Les llicències per l’any 2017 (que podeu veure a la pestanya Llicència Federativa), es paguen a l’avançada i, a diferència del rebut de la quota de soci, no es domicilïen.

Recordem als nous socis que la llicència federativa és OBLIGATÒRIA per participar a totes les activitats de senderisme i muntanya que organitza la UEM.

La UEM s’ha acollit a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)